Chuyên viên Tài chính Ngân hàng hiện đại

Nội dung chương trình

  • Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp
  • Thẩm định dự án đầu tư
  • Tín dụng ngân hàng (Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tài chính)
  • Tiền tệ ngân hàng.
  • Dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại
  • Marketing ngân hàng hiện đại
  • Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối.
  • Thị trường chứng khoán
  • Thuế trong tín dụng

Thời gian toàn khoá học: 02 tháng.
Tối 2 - 4 - 6 hoặc buổi Tối 3 - 5 - 7 (từ 18g30 - 21g30)
Chiều Thứ 7 & Sáng - Chiều Chủ nhật (Sáng 8g00 - 11g00, Chiều 13g00 - 16g00)

Chứng chỉ: Do trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh cấp.

Giảng viên: Các khoá học do các giảng viên của trường đại học, các chuyên gia am hiểu thực tế giỏi nghiệp vụ đảm nhiệm.

Học phí: 2.000.000 đồng/1 khóa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét