Giới thiệu

Trung Tâm Đào Tạo DSC được thành lập trên nền tảng nhân sự và kinh nghiệm đào tạo, tư vấn quản lý của Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ năng và Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam. DSC đào tạo các khóa học:

  • Kế toán thực hành - khai báo thuế chuyên nghiệp
  • Thực hành sử dụng Excel kế toán thuế
  • Thực hành khai báo thuế
  • Thực hành lập báo cáo tài chính
  • Thực hành phân tích báo cáo tài chính
  • Hướng dẫn thực hành kế toán thuế bằng phần mềm kế toán MISA
  • Bồi dưỡng Kế toán trưởng - Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
  • Chuyên viên XNK – Hải quan
  • Thư ký giám đốc - Quản trị văn phòng
  • Và các khóa học kỹ năng mềm: Kỹ năng Giao tiếp Thuyết trình Thuyết phục, Kỹ năng tư duy hiệu quả, Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, Xây dựng tư duy thành đạt với NLP.Nỗ lực tạo nên chất lượng, chất lượng tạo ra khách hàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét