Khóa học Kế toán Hành chính sự nghiệp

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học, người học có thể nắm vững các khái niệm liên quan đến kế toán trong đơn vị HCSN; xử lý, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các hoạt động trong đơn vị HCSN.


Nội dung khóa học

  • Giới thiệu kế toán trong đơn vị HCSN
  • Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị HCSN
  • Kế toán tiền trong đơn vị HCSN
  • Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong đơn vị HCSN
  • Kế toán tài sản cố định trong đơn vị HCSN
  • Kế toán thanh toán trong đơn vị HCSN
  • Kế toán thu, chi trong đơn vị HCSN
  • Hướng dẫn lập báo cáo trong đơn vị HCSN

Giảng viên

Th.S Lê Thị Thanh Mỹ - Khoa Kinh tế & Kế toán, Trường ĐH Quy Nhơn.

Số lượng tham gia

Tối đa 25 học viên/ lớp.

Học phí

600.000đ/ học viên.

Thời gian học

1,5 tháng
Thời gian khai giảng: dự kiến tháng 03/2015.

Học viên được học lại miễn phí nội dung chương trình nếu chưa nắm rõ và sâu các nội dung đã học.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét