Kế toán trưởng Đơn vị Kế toán Nhà nước

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/06/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc “Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước”;

- Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng” có hiệu lực từ ngày 01/04/2012.


Trong chương trình nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các kế toán đang làm công tác kế toán tại các cơ quan nhà nước (đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị, sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang), Trung Tâm Đào Tạo DSC liên kết với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo Kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước (Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp) với các thông tin sau:

Chương trình liên kết đào tạo

1. Đối tượng tham gia


- Người đang làm công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị kế toán nhà nước: các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị có sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước…

- Có thời gian công tác thực tế 02 năm trở lên (đối với người đã tốt nghiệp Đại học), 03 năm trở lên (đối với người đã tốt nghiệp Trung học và Cao đẳng) chuyên ngành về Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

2. Nội dung chương trình

Theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011.

Toàn bộ chuyên đề do các giảng viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng trực tiếp giảng dạy.

3. Thời gian học

2 tháng (học vào các thứ 7 và chủ nhật trong tuần)

Thời gian khai giảng dự kiến tháng 03/2015.

4. Địa điểm học

94 Đô Đốc Bảo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định.

5. Học phí

1.800.000đ / học viên.

6. Thủ tục đăng ký

Nhận và đăng kí (hoặc tải mẫu hồ sơ) tại Trung Tâm Đào Tạo DSC - 94 Đô Đốc Bảo, Tp. Quy Nhơn. ĐT: 0563.62.9898 hoặc liên hệ trực tiếp A Minh 0975.727.247

7. Văn bằng

Kết thúc khóa đào tạo, học viên được nhận Chứng chỉ kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước do Đại học Đà Nẵng cấp theo phôi và mã số của Bộ Tài chính ban hành. Đây là điều kiện để bổ nhiệm Kế toán trưởng ở các đơn vị kế toán nhà nước theo qui định của Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011.KHÓA HỌC LIÊN QUAN

>> Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Chủ tài khoản Đơn vị HCSN
>> Lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét