Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các kế toán đang làm công tác Kế toán tại các doanh nghiệp. Trung Tâm Đào Tạo DSC liên kết với Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM - Khoa Tài chính Nhà nước thông báo khai giảng khóa học Bồi dưỡng Kế toán Trưởng như sau.

Mục tiêu khóa học

 • Học viên khi tham gia khóa học sẽ cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán;
 • Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán và vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp;
 • Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập;
 • Phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp, phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp;
 • Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp, hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính. Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán;
 • Cũng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế.

Đối tượng khóa học

 • Những người có đủ tiêu chuẩn theo “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng” có nhu cầu dự khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng.
 • Những người đang làm công tác kế toán, kế toán trưởng (chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định hiện hành) trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…
 • Những người hành nghề kế toán theo quy định của Pháp luật kế toán.
 • Các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao kiến thức về kế toán trưởng cũng được xem xét tham dự khóa học.

Điều kiện tham gia khóa học

 • Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán đã có thâm niên công tác kế toán thực tế trên 2 năm đối với đại học và 3 năm đối với trung cấp và cao đẳng;
 • Các đối tượng khác chưa đủ các điều kiện trên có nhu cầu nâng cao kiến thức cũng được xem xét tham dự khóa học liên hệ trực tiếp để được tư vấn thêm.

Nội dung khóa học

Theo quy định của BỘ TÀI CHÍNH. Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng, bao gồm 13 chuyên đề:
 • Pháp luật doanh nghiệp
 • Pháp luật về Thuế
 • Thẩm định dự án đầu tư
 • Quản trị tài chính
 • Tín dụng ngân hàng
 • Pháp luật về kế toán
 • Tổ chức công tác kế toán và vai trò kế toán trưởng
 • Kế toán tài chính
 • Lập và phân tích báo cáo tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Kiểm toán

Thời gian học

04 tháng
Tối 2 - 4 - 6 hoặc buổi Tối 3 - 5 - 7 (từ 18g30 - 21g30)
Chiều Thứ 7 & Sáng - Chiều Chủ nhật (Sáng 8g00 - 11g00, Chiều 13g00 - 16g00)

Chứng chỉ

CẤP THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH


Học phí

2.000.000 đồng / 1 khóa học

Chính sách học lại: Học viên được học lại miễn phí nội dung chương trình nếu chưa nắm rõ và sâu các nội dung đã học.

Đăng ký theo nhóm từ 3 học viên trở lên giảm ngay 10% học phí.
KHÓA HỌC LIÊN QUAN

>> Lớp Kế toán trưởng Đơn vị Kế toán Nhà nước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét